תודה רבה
המידע התקבל

הידיעה עברה לטיפול צוות מטה המתנדבים והתפעול, לאחר שתאושר תפורסם לכלל המתנדבים.

למענכם

ובשבילכם